Tin tức nghành

UnProtect excel Sheet Mở khóa sheet excel đơn giản

Hiện nay có 2 cách chính mở khóa sheet ( unlock protect excel sheet) Cách [...]

Xem Thêm

Kiến Thức - chuyên môn

Cách Nhìn Về BIM ở Việt Nam

BIM LÀ CÁI GÌ? BIM là một phương pháp để tối ưu hóa thiết kế, [...]

Xem Thêm
Upload Image...
Chia sẽ Tài liệu phương pháp bóc tác khối lượng

Chia sẽ tài liệu hay hướng dẫn bóc tách khối lượng lập dự toán. Việc [...]

Xem Thêm