Sổ tay kỹ thuật thi công hay – Kinh nghiệm tích lũy

Sổ tay kỹ thuật thi công hay kinh nghiệm tích lũy của anh em kỹ sư đi làm dự án. Được trường bách khoa viết thành Ebook. anh em tải xuống

Xin giới thiệu đến anh tài liệu Sổ tay kỹ thuật thi công của ThS . Lương Thanh Dũng tài liệu bao gồm 6 phần :

  1. Đất và công tác đất
  2. Xác định khối lượng đất đào
  3. Thi công đất bằng phương pháp cơ giới
  4. Thi công ép cọc
  5. Thi công cọc khoan nhồi
  6. Công tác coffa

Download

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời