Sổ tay thi công cầu cống 1 Ebook mà lúc nào kỹ sư cầu đường luôn cần

Thi công cầu cống tất cẩ tổng hợp đầy đủ qua cuốn sổ tay này, nó cũng tổng hợp các phương pháp thi công theo tiêu chuẩn thi công cầu, cống hiện nay

Nội dung trong ebook

Phần 1: Tổ chức thi công cầu
Phần 2: Các công tác cơ bản
Chương 2-1: Công tác bê tông
Chương 2-2: Công tác gia công thép, hàn, tán, liên kết bu lông
Chương 2-3: Công tác ñất
Phần 3:Đo đạc định vị
Chương 3-1: Mạng lưới tam giác ñạc
Chương 3-2: Thiết bị trắc ñạc
Chương 3-3: ðịnh vị tim trụ mố
Chương 3-4: Quản lý cao độ và hình học trong quá trình thi công
Phần 4: Xây dựng các kết cấu phụ tạm
Phần 5: Xây dựng móng
Chương 5-1: Thi công móng trên nền thiên nhiên
Chương 5-2: Thi công móng cọc ñóng
Chương 5-3: Thi công móng cọc rung
Chương 5-4: Thi công móng cọc khoan nhồi
Chương 5-5: Thi công móng giếng chìm
Phần 6: Xây dựng trụ
Chương 6-1: Thi công trụ BTCT đúc tại chỗ
Chương 6-2: Thi công trụ BTCT lắp ghép
Phần 7: Xây dựng mố
Chương 7-1: Thi công mố ñá xây, mố BT
Chương 7-2: Thi công mố BTCT đúc  tại chỗ
Chương 7-3: Thi công mố BTCT lắp ghép
Phần 8: Chế tạo cấu kiện BTCT và BTCT DƯL đúc sẵn
Chương 8-1: Chế tạo cọc BTCT
Chương 8-2: Chế tạo bản và dầm BTCT thường và BTCT DƯL
Phần 9: Công nghệ ñúc kết cấu nhịp BTCT trên ñà giáo cố ñịnh
Phần 10: Các công nghệ ñúc và công nghệ lắp ghép kết cấu nhịp BTCT trên ñà giáo di
ñộng
Phần 11: Công nghệ lắp ñẩy và ñúc ñẩy kết cấu nhịp BTCT
Phần 12: Các công nghệ ñúc hẫng và lắp hẫng kết cấu nhịp BTCT
Phần 13: Chế tạo cấu kiện thép
Phần 14: Các công nghệ lắp ráp kết cấu nhịp thép
Phần 15: Các công nghệ lao kết cấu nhịp thép và BTCT
Chương 15-1: Lao dọc, lao ngang KCN thép
Chương 15-3: Công nghệ lao KCN BTCT
Phần 16: Công nghệ lắp hẫng kết cấu nhịp thép
Phần 17: Đặc điểm thi công cầu thép liên hợp bản BTCT
Phần 18: Đặc điểm thi công cầu vòm
Phần 19: Đặc điểm thi công cầu treo dây võng
Phần 20: Đặc điểm thi công cầu treo dây võng

tải về dưới đây

Download

#sổtaythicôngcầu
#sổ_tay_thi_công_cầu
#sotaythicongcau
#so_tay_thi_cong_cau
#sổtaythicôngcống
#sổ_tay_thi_công_cống
#sotaythicongcong
#so_tay_thi_cong_cong

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời