Tìm hiểu biểu mẫu 08b thanh toán khối lượng công việc hoàn thành Theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

THANH QUYẾT TOÁN XÂY DỰNG

Tìm hiểu biểu mẫu 08b thanh toán khối lượng công việc hoàn thành so sánh điểm khác với Phụ lục 03a Ngày 16/03/2020 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 20/01/2020 quy định Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đã có hiệu lực. Anh em tìm hiểu kỹ để không bị trả hồ sơ. Cập Nhập nghị định để làm thanh quyết toán đúng pháp luật hiện hành

Chi Tiết : Nghị định 11/2020/NĐ-CP 

Thông tin xem và tải file excel mẫu 08b : https://kscongtrinh.com/file-excel-va-chia-se-mot-so-van-de-can-nam-trong-bang-xac-dinh-khoi-luong-hoan-thanh-thanh-toan-theo-mau-08b/

 

Nếu anh em chưa có kiến thức về thanh quyết toán có thể học một cách bài bản ở link sau:

Video Khóa học thanh – quyết toán công trình

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời