Mẫu báo cáo ngày, thường được dùng trong xây dựng

Gửi bạn tham khảo mẫu báo cáo ngày thường được xử dụng báo cáo qua các dự án. Bạn dễ dàng chỉnh sửa theo nhu cầu và tùy tường dự án.

Download

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời