Các lợi ích của công nghệ BIM

Các thành phần và lợi ích của BIM

     Mô hình thông tin công trình BIM là một trong những tiến bộ đáng kể về công nghệ trong ngành công nghiệp kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng (AEC) trong vòng một thập kỷ qua. Nhưng điều quan trọng chúng ra cần hiểu rằng BIM không chỉ là một bộ phần mềm, nó là một quá trình xác lập công nghệ cùng với các yếu tố con người, quy trình, chính sách và quản lý .

Năm thành phần cơ bản sau chính là nền tảng cốt lõi của BIM.

     1. Quy trình

Sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các đối tác tham gia dự án đòi hỏi những thay đổi cơ bản trong cách thức chia sẻ, truyền đạt, chuyển giao và quản lý các thông tin dự án. Như vậy, thành phần thiết yếu đầu tiên để triển khai thực hiện BIM thành công là xác định các quy trình công việc phù hợp với dự án xây dựng được hỗ trợ bởi BIM.

     2. Chính sách

BIM2

Nếu không có một tập hợp các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật được xác định rõ ràng, các thông tin được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ BIM không thể áp dụng một cách hiệu quả. Các chính sách được thiết lập sẽ là cơ sở cho sự phát triển và trao đổi mô hình của BIM. Các đặc tả kỹ thuật có liên quan đến BIM cần phải được đưa vào trong các tài liệu lập, hướng dẫn dự án, hợp đồng …. ngay từ khi giai đoạn lập kế hoạch dự án.

     3. Con người

Khả năng của những người tham gia trong suốt quá trình thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của dự án sử dụng BIM. Vì vậy, việc tổ chức đào tạo đầy đủ và hỗ trợ kịp thời cho các thành viên tham gia nhóm sử dụng BIM là chìa khóa cho thành công về lâu dài của chương trình khai thác, sử dụng BIM.

4. Công nghệ

Lựa chọn đúng các công cụ trong quá trình vận hành BIM có thể gặp phải khó khăn. Các yếu tố như phần cứng, phần mềm, qui trình trao đổi dữ liệu và lưu trữ phải được cấu hình đúng cách, theo dõi liên tục và điều chỉnh khi cần thiết để phù hợp với sự phát triển các thông số dự án và tiêu chuẩn thực hành.

     5. Quản trị BIM

Đây có thể nói là công việc quan trọng giúp đảm bảo việc vận hành hệ thống BIM có thành công và hiệu quả hay không. Người đứng ở vai trò quản trị BIM sẽ phải xác định các yêu cầu liên quan đến BIM của dự án thông qua bốn thành phần cốt lõi ở trên, hỗ trợ việc quản lý giúp cho các nhân tố đó có thể làm việc đồng bộ trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Việc coi BIM như một công cụ tiêu chuẩn sẽ cho phép bạn cải thiện việc lập kế hoạch, thi công và các qui trình tác nghiệp khác về chi phí, thời gian, chất lượng và sự chắc chắn trong lập kế hoạch. Điều đó sẽ tăng hiệu quả và giảm rủi ro khi thực hiện dự án.

BIM cung cấp nhiều lợi ích cho bạn khi thực hiện các dự án:

  • Lập kế hoạch một cách rõ ràng và minh bạch về quy trình;
  • BIM giúp quản lý dễ dàng hơn các dự án phức tạp với yêu cầu ngày càng tăng;
  • Cải thiện thông tin liên lạc và quảng bá dự án
  • Cập nhật thông tin dự án một cách trực tiếp và nhất quán
  • Đảm bảo chất lượng cao dựa trên việc tiêu chuẩn hóa các qui trình
  • Giảm thời gian thực hiện
  • Ít rủi ro và chi phí xây dựng thấp hơn
  • Nâng cao mức độ sản xuất, chế tạo sẵn từ nhà máy
  • Tái sử dụng tài nguyên thông tin cho quá trình thi công hiện tại và tương lai
  • Bim.1

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời