Tài Liệu – Hiểu về công tác nghiệm thu Xây Dựng và Hướng Dẫn

YÊU CẦU VỀ QUY TRÌNH NGHIỆM THU VÀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN

Chủ đầu tư tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành theo cỏc quy trình sau:

·       Nghiệm thu cụng việc xây dựng

·       Nghiệm thu bộ phận cụng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

·       Nghiệm thu hoàn thành công trình/ hạnh mục công trình xây dựng.

Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng là :

+ Cỏc yờu cầu của bộ Hồ sơ mời thầu,

+ Hợp đồng kinh tế kỹ thuật ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu,

+ Các văn bản quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng liên quan,

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bao gồm:

·       Biên bản nghiệm thu

·       Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu

·       Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và cụng trình đó hoàn thành.

Thuật ngữ nghiệm thu nêu trong chuyên đề này là nghiệm thu công tác xây dựng đó hoàn thành chủ yếu là trong giai đoạn thực hiện đầu tư, không đề cập đến các khâu nghiệm thu đó làm trước đó như nghiệm thu công tác khảo sát, công tác thiết kế, công tác xác định mốc giới, chỉ giới …

Các bạn tải full tài liệu để hiểu hơn

Download

Tham khảo thêm bộ hồ sơ quản lý chất lượng và hồ danh mục nghiệm thu mẫu….

https://thuvienfile.com/san-pham/bo-ho-so-quan-ly-chat-luong/

 

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời