Cách Nhìn Về BIM ở Việt Nam

BIM LÀ CÁI GÌ? BIM là một phương pháp để tối ưu hóa thiết kế, [...]

công cụ quản lý đắc lực hỗ trợ hiệu quả cho quản lý theo kiểu Bim

Quản lý trong xây dựng tối ưu Hóa công việc ,Quản lý hiệu quả tiến [...]

[HÀ NỘI] THƯ MỜI :Hội thảo khoa học: Về BIM và Quản lý Dự án

Hội thảo khoa học:  XU THẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH THÔNG [...]

Các lợi ích của công nghệ BIM

Các thành phần và lợi ích của BIM      Mô hình thông tin công trình [...]

Ứng dụng công nghệ Bim Vào Hạ tầng Xây dựng

Ứng dụng công nghệ BIM – CIM vào dự án hạ tầng kỹ thuật Hiện [...]

Thiết kế vòng xuyến bằng Civil 3D

Thiết kế vòng xuyến là một vấn đề đau đầu của kỹ sư hôm nay [...]

Bộ kit TCVN cho civil3D

Bộ công cụ Viet Nam Kits V2.0 bao gồm các công cụ sau: 1. Bản [...]

Tương Lai công nghệ Bim Tại Việt Nam

(Xây dựng) – Ngày 27/1, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trung Hòa, [...]

1 Các bình luận