Cơ Sở Pháp Lý Lập Dự Toán Hiện Hành

Các cơ sở pháp lý lập dự toán hiện hành

  1. Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
  2. Luật xây dựng 50/2014/QH13
  3. THÔNG TƯ 09/2019/TT-BXD Hướng Dẫn Và Xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng
  4. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  5. Các Quy Đình về nghiệm thu – Phụ thuộc từng lĩnh vực chuyên môn anh em làm

Tất cả các pháp lý trên 1 link download duy nhất Free Download: 

Nếu các bạn muốn học dự toán thì vào đây:

Video Khóa học Hướng Dẫn Lập dự toán – Làm được việc luôn

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời