Video hướng dẫn Bóc Khối Lượng Mặt Đường cho lập dự toán

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Thầy : Uông Thắng
Link Tài Liệu download kèm video:
Full bài giảng dự toán + Support từ thầy các bạn vào học trên Unica rất uy tín
Fanpages Tặng Bạn Mã Giảm Giá 40% : thuvienfilecoupon

Link download tài liệu đi kèm của Video :

 

 

 

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời