UnProtect excel Sheet Mở khóa sheet excel đơn giản

UnProtect Sheet Mở khóa sheet excel đơn giản

Hiện nay có 2 cách chính mở khóa sheet ( unlock protect excel sheet)

Cách 1 Dùng VBA mình đã có nếu ở website đọc chi tiết ở đây 

Cách 2 nhanh gọn : dùng website online đang free ở đây 

chỉ việc upload file cần unlock và download file xuống là xong.

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời