[HÀ NỘI] THƯ MỜI :Hội thảo khoa học: Về BIM và Quản lý Dự án

Hội thảo khoa học:  XU THẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH THÔNG [...]

Tương Lai công nghệ Bim Tại Việt Nam

(Xây dựng) – Ngày 27/1, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trung Hòa, [...]

1 Comment