[Chia sẽ] Thư viện autocad đầy đủ

Thư viện autocad mẫu xây dựng bộ autocad thư viện đầy đủ block tích góp [...]

152 Lệnh tắt cơ bản autocad

152 lệnh tắt cơ bản trong autocad 1. 3A – 3DARRAY Sao chép thành dãy [...]

Thiết lập tạo file mẫu Template

Sau khi hiệu chỉnh Text style – Dimstyle – Units – Tablestyle – Layer. Ta [...]

Hiệu chỉnh Tablestyle trong Autocad

Command: TS New: Tạo bảng mới Modify: Hiệu chỉnh bảng Set Curent: Đặt làm mặc [...]