Hiểu Rõ hơn Về thông Tư 01/2015/TT-BXD tính lương nhân công

Hiểu Rõ hơn Về thông Tư 01/2015/TT-BXD tính lương nhân công Thông tư số 01 [...]

THÔNG TƯ 01/2015/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Link download thông tư : 01/2015 -TT BXD BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI [...]