Dòng lịch sử ra đời phần mềm Autocad

Autodesk lần đầu tiên ra mắt AutoCAD vào tháng 12 năm 1982, với phiên bản [...]

Hiệu chỉnh đối tượng Hatch

Command: H (Hatch)      – Type and pattern Type: Chọn mẫu mặt cắt pattern: [...]

Thiết lập tạo file mẫu Template

Sau khi hiệu chỉnh Text style – Dimstyle – Units – Tablestyle – Layer. Ta [...]