Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng công trình

GIÁM SÁT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Sổ tay giám giám vật liệu xây dựng công trình tài liệu dành chuyên cho kỹ sư giám sát ngoài hiện trường để thực hiện giám sát nghiệm thu thí nghiệm nhà thầu và kiểm soát chất lượng đầu vào cho thi công

[embeddoc url=”https://app.box.com/s/dpcsg30xnejpyt2uosarfbpy7epmiy1x” viewer=”box” boxtheme=”dark”]

Link download : Tại đây

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời