[Share] Thống kê thép hình bằng Excel

Thống kê thép hình bằng Excel

Thống kê chi tiết các bản thép hình hiện có trên thị trường , tính toán khối lượng thép., Hỗ trợ cho việc thống kê khối lượng thép.

Video File

Download file Mọi Người điền Email vào Dưới Đây , Link sẽ tự động gửi Về Email.

     

     

    Có thể bạn quan tâm

    Leave a Reply