[Share] Thống kê thép hình bằng Excel

Thống kê thép hình bằng Excel

Thống kê chi tiết các bản thép hình hiện có trên thị trường , tính toán khối lượng thép., Hỗ trợ cho việc thống kê khối lượng thép.

Video File

Tải về Update phần mềm mới hơn so với video

Download

 

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời