Sai lệch cho phép khi thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

Sai lệch thi công

Khi thi công đỗ bê tông cốt thép toàn khối anh em thi công phải nắm rõ nhằm kiểm soát chất lượng trong thi công , Theo TCVN 4453:1995 có quy định các sai lệch cho phép khi thi công Cụ thể như sau

Tên các sai lệch Mức

cho phép (mm)

1. Độ lệch của các mặt phẳng và các đường  cắt nhau của các mặt phẳng đó so với

đường thẳng đứng hoặc so với độ nghiêng  thiết kế

a. Trên một mét chiều cao kết cấu 5
b. Trên toàn bộ chiều cao kết cấu
– Móng 20
– Tường đổ trong cốp pha cố định và cột đổ liền với sàn 15
– Kết cấu khung cột 10
– Các  kết  cấu  thi  công  bằng  cốp  pha  trượt  hoặc  cốp  pha  leo:  Mức  cho  phép  là

1/500H  (H là chiều cao công trình) nhưng không vượt quá 100mm

1/500H   100
2. Độ lệch của mặt bê tông so với mặt phẳng ngang
a. Tính cho 1m mặt phẳng về bất cứ hướng nào 5
b. Trên toàn bộ mặt phẳng công trình 20
3. Sai lệch trục của mặt phẳng bê tông trên cùng,  so với thiết kế khi kiểm tra bằng

thước dài 2m áp sát mặt bê tông

8
4. Sai lệch theo chiều dài hoặc nhịp của các kết cấu 20
5. Sai lệch tiết diện ngang của các bộ phận kết cấu. 8
6. Sai lệch vị trí và cao độ của các chi tiết làm gối tựa cho các kết cấu thép  hoặc

kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép.

5

 

Tại mục 1 phần b  có quy định các kết cấu thi công bằng cốp pha trượt hoặc cốp pha leo thì độ lệch cho phép của các mặt phẳng và các đường thẳng cắt nhau so với đường thẳng đứng hoặc so với độ nghiêng thiết kế là 1/500 chiều cao công trình, nhưng không vượt quá 100mm. Trong khi đó kết cấu khung cột lại có mức cho phép là 10mm và tường đổ trong cốp pha cố định và cột đổ liền sàn có mức cho phép là 15mm. Điều này gây ra nhiều bất cập trong sản xuất khi mà nhà cao tầng được thi công phần lõi bằng phương pháp cốp pha trượt và phần kết cấu khung xung quanh được thi công bằng phương pháp đổ trực tiếp.

Độ thẳng đứng của hai khối cấu kiện thi công bằng hai phương pháp khác nhau khi liên kết vào nhau bằng hệ thống dầm sàn sẽ làm cho kích thước hình học thay đổi và mâu thuẫn với bản vẽ thiết kế. Sau đây chúng ta sẽ xem xét về phương pháp chiếu đứng dùng trong thi công cốp pha trượt và độ chính xác của nó.

anh em tham khảo tài liệu Full bên dưới

[embeddoc url=”https://app.box.com/s/wfpi7t0vjceupfpmhjmkgeukkahivuog” download=”all” viewer=”box” boxtheme=”dark”]

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời