Quy trình đầu tư xây dựng công trình

Làm sao để lập đầu tư xây dựng công trình ?

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình để xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư được phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy mô và tính chất đầu tư hoặc theo nguồn vốn đầu tư. Việc phân loại này sẽ quyết định một dự án sẽ phải thông qua bước lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (nhóm A), lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (nhóm B, C), Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (một số công trình đặc biệt) hay chỉ cần lập Hồ sơ xin cấp phép xây dựng (nhà ở riêng lẻ).

Quy trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về chuyên đề đầu tư xây dựng công trình hãy đọc thêm cuốn sách Ebook Sau:

https://thuvienfile.com/san-pham/ebook-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung/

 

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời