Phân biệt hợp chuẩn và hợp quy

Hợp Chuẩn & Hợp Quy

Phân biệt hợp chuẩn hợp quy giúp chúng ta có sự nhận định rõ ràng khi kiểm tra về hồ sơ vật liệu, vậy nên chúng ta cần phân biệt rõ ràng về nó . Quản lý kỹ hơn về chất lượng sản phẩm

TT Điểm giống và khác nhau Chứng nhận hợp chuẩn Chứng nhận hợp quy
1 Giống nhau – Đều là phương thức để đánh giá về chất lượng của sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường hoặc sản phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất;

– Phương thức đánh giá giống nhau gồm các phương thức 1, 5 hoặc 7;

– Trình tự chứng nhận giống nhau gồm các bước:

+ Lấy mẫu thử nghiệm;

+ Đánh giá quá trình sản xuất/ hồ sơ nhập khẩu;

+ Cấp giấy chứng nhận phù hợp.

– Giống nhau về hồ sơ công bố (được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012).

2 Khác nhau Khái niệm Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu  chuẩn nước ngoài (ASTM, EN…) Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
3 Phạm vi áp dụng Áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng. Như vậy chứng nhận hợp chuẩn mang tính chất TỰ NGUYỆN (-) và theo yêu cầu của nhà sản xuất.

(-) Trừ trường hợp một số sản phẩm, hàng hóa có quy định riêng.

Áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây rủi ro và mất an toàn cho con người trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng (gọi chung là sản phẩm hàng hóa nhóm 2(*)). Chứng nhận hợp quy mang tính chất BẮT BUỘC theo quy định của các Bộ chủ quản quản lý các hàng hóa nhóm 2 đó.
4 Năng lực của đơn vị chứng nhận và phòng thử nghiệm Không yêu cầu bắt buộc

 

Bắt buộc phải được chỉ định đủ năng lực chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn và phòng thử nghiệm cũng phải được chỉ định
5 Dấu chứng nhận

(minh họa)

 
6 Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định

xem video để hiểu rõ hơn về Phân Biệt hợp chuẩn và hợp quy:

Để Theo Dõi Nhiều Kiến Thức Bổ ích Qua Video Vui Lòng Theo Dõi Ở Đây

https://www.facebook.com/kscongtrinh/videos/

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời