Hướng Dẫn Thêm Thư Viện Hatch Cad

  • B1: mở cad và lệnh “OP” khung Option chon tab FILE
  • B2: chọn dòng đầu tiên trong tab “support file search path” chọn nút Add phía bên phải (click đúp vào thư mục vừa tạo sẽ hiện ra forder chưa thư viện hatch)
  • B3: chọn vào thư mục chứa các mẫu Hatch của bạn (video)
  • B4: OK đóng khung option lại là xong

Sau khi thêm thư viện vào rồi các bạn dùng lệnh Hatch để chọn hatch custom để sử dụng thôi

Tặng anh em bộ 2600 Mẫu hatch Cad + 300 Mẫu Hatch Thông Dụng :

[AUTOCAD] Thư viện CAD hơn 2600 mẫu Hatch Các loại

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời