[HSE] Danh Sách Tài Liệu Pháp Luật Liên Quan Đến An Toàn Lao Động

Danh Sách Tài Liệu Pháp Luật Liên Quan Đến An Toàn Lao Động

Làm việc có nhiều yếu tố nguy hiểm, như ngành mà chúng ta đang làm luôn đề cao cảnh giác và trên tinh thần CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, và việc đầu tiên đó là tìm hiểu thật đầy đủ về việc mà chúng ta làm. Không nên tự tiện làm những gì bạn chưa được đào tạo, ví dụ: sửa chữa điện, vận hành máy móc, hàn cắt, cấp cứu người bị thương …) .

Xin chia sẻ tới anh chị một vài nội dụng trọng tâm

Hãy bắt đầu đọc các tài liệu pháp luật của Nhà nước có liên quan tới lĩnh vực của mình trong công tác quản lý HSE (có thể sẽ có các Version mới hoặc thay thế theo tài liệu hướng dẫn).”

Download check link danh sách HSE rất Quan trọng:

[sociallocker id=4972]https://drive.google.com/file/d/1Dtu8g1tajrv_R8q6FIJBwunJPcpjzS-X/view?fbclid=IwAR0QKHqblGuZKQHUx3aMqUhUlqkYpg_S52_eRc8SFxbPdi5HYNZrO_nSac0[/sociallocker]

Download Phần Tổng Hợp Tài Liệu HSE :

để kiểm tra tính hiệu lực văn bản các anh chị lên Thư viện pháp luật sẽ có các thuộc tính để đảm bảo tài liệu mới nhất để xem xét tránh bị lỗi thời nhé

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời