Giám Sát thi công nền móng

Giám Sát thi công nền móng

Nền móng công trình là bộ phận quan trọng của 1 công trình , giá trị xây dựng nền móng thường là lớn so với các phần khác của công trình, nền móng xây dựng đạt chuẩn giúp công trình bền vững với thời gian và tác động , chịu tải trọng công trình

Giám sát thi công

Đối với giám sát thi công , thì tài liệu này giúp phần kiểm tra nghiệm thu hiểu rõ về nguyên lý hoạt động và hoạt động kết cấu để hướng dẫn can thiệp kiệp thời thi công sai phạm nhà thầu

Kỹ sư hiện trường

Kỹ sư hiểu rõ về nguyên tắc thi công , kỹ thuật thi công nền móng giúp thi công chính xác đúng như thiết kế hướng dẫn công nhân công việc thực hiện trên công trường

download

[embeddoc url=”https://app.box.com/s/obl8wn3ksjtkgefhc2f6gtn5kr7qjifz” download=”all” viewer=”box” boxtheme=”dark”]

thi công móng
Móng cọc nhồi

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời