Full bản vẽ kiến trúc + Kết cấu + điện nước + dự toán nhà 3 tầng

Full bản vẽ kiên trúc+ kết cấu + điện nước + dự toán nhà 3 tầng

Bản vẽ đầy đủ + dự toán đủ để hiểu xây dựng 1 nhà dân dụng như thế nào

Nhận link download qua email

 

 

Trả lời