Đề Cương hướng dẫn thiết kế nút giao thông

Đề Cương hướng dẫn thiết kế nút giao thông

       Biên soạn: PGS.TS: Nguyễn Xuân Vinh

 Thiết kế nút giao thông được thực hiện một trong vài trường hợp sau:

  • Thiết kế cải tạo nút giao thông hiện hữu
  • Thiết kế xây dựng nút giao thông hoàn toàn mới.

Tuy nhiện, cũng giống như khi thiết kế đường ô tô  (Highway) hay đường đường ô tô cao tốc ( Freeway) Nhiều bước thiết kế ở hai giai đoạn:

Thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật thường có nội dung lặp lại giống nhau nhưng chỉ khác nhau ở mức độ chi tiết, được thực hiện cẩn thận, đầy đủ cho một phương án được lựa chọn để xây dựng ( hoặc cải tạo) đã được duyệt ( Thiết kế kỹ thuật thi công)

Download tài liệu

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời