Chia sẽ Phần Mềm Tính Toán Cấp Thoát Nước Flowhy

Các tính năng chính trong phần mềm:

 1. Phần Cấp Nước:
  1.1. Tính toán thủy lực và vẽ trắc dọc tuyến cống thoát nước thải:

  + Dạng nối theo đường mực nước.

  + Dạng nối theo đỉnh cống.

  1.2. Tính toán thủy lực và vẽ trắc dọc tuyến cống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn.

  1.3. Các bảng tra thủy lực cống thoát nước thải bao gồm: Cống hình tròn, hình chữ nhật, hình thang, hình 5 cạnh, hình nửa tròn và chữ nhật, hình móng ngựa, hình trứng, hình vòm.

  1.4. Bảng tra thủy lực cống tròn thoát nước mưa.

  2. Phần cấp nước

  2.1. Tính toán dung tích điều hòa đài nước và bể chứa.

  2.2. Vẽ biểu đồ áp lực vòng bao bằng AutoCad.

  2.3. Vẽ trắc dọc tuyến ống cấp nước bằng AutoCad.

  Yêu cầu hệ thống:

  1. Hệ điều hành Windows 32bit (XP, Vista, Windows 7…)

  2. AutoCad version 17.x (2007-2008-2009) để vẽ trắc dọc và biểu đồ áp lực vòng bao

  3. MS .NET Framework 2.0 (Đã được cài đặt khi bạn sử dụng các phiên bản AutoCad trên)

Tải về và cài đặt:

Download

Nếu có điều kiện anh em nghiên cứu tài liệu sưu tập về cấp thoát nước:

Bộ tài liệu cấp thoạt nước và xử lý nước thải

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời