[Cập nhập] Các tiêu chuẩn về thiết kế công trình giao thông

Cập nhập tiêu chuẩn về thiết kế giao thông cho anh em điền vào hồ sơ thiết kế phục vụ các công tác :

Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, Làm hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật

STT Tên Tiêu chuẩn, Quy chuẩn        Mã hiệu
Phần cầu
1 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05
2 Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO LRFD, phiên bản 4, 2007 (tham khảo) AASHTI LRFD, 4th Edition, 2007
3 Quy phạm thi công, nghiệm thu hầm đường sắt và hầm ôtô TCVN – 4528-88
4 Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường bộ – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 10308:2014
5 Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật nội địa Việt Nam TCVN 5664-2009
6 Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574-2012
7 Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845:2013
8 Hiệu ứng động đất TCXDVN 375-2006
9 Công trình giao thông trong vùng có động đất – Tiêu chuẩn thiết kế 22 TCN 221:1995
10 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575-2012
11 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCXDVN 205-1998
12 CEB-FIP Model code 1990 CEP-FIP 1990
13 Kiến nghị cho thiết kế cầu dây văng. Thí nghiệm và lắp đặt PTI Guide Specification fifth edition, 2007)
14 Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu tải trọng gió TCVN 2737-1995
15 Neo bê tông dự ứng lực T13, T15 & D13, D15 22TCN 267-2000
16 Tiêu chuẩn kỹ thuật  khe co giãn AASHTO M297-96

AASHTO M193-96

17 Gối cầu kiểu chậu – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 10268:2014
18 Gối cầu kiểu chậu – Phương pháp thử TCVN 10269:2014
Phần đường
1 Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD
2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 03:2012/BXD
3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCXDVN 07 :2016/BXD
4 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế  (dùng chính thức) TCXDVN 104-2007
5 Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054-05
6 Qui trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06
7 Qui trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 22 TCN 262-2000
8 Đường và hè phố–Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng TCXDVN 266-2002
9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT
10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa việt nam QCVN 39:2011/BGTVT
11 Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài TCVN 7957-2008
12 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng công trình TCXDCN 259-2001
13 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333-2005
14 Gia cố đất nền – Phương pháp trụ đất xi măng TCVN 9403-2012
15 Tiêu chuẩn ống BTCT thoát nước. TCVN 9113-2012
16 Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công TCVN 4252:2012
17 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5573:2011
18 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước TCVN 9355:2012
19 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông TCVN 9842:2013
20 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu TCVN 9844:2013
21 Qui định tạm thời về chuyển tiếp giữa cầu và đường QĐ3095/QĐ-BGTVT ngày 7/10/2013
22 Thiết kế mẫu thoát nước của Sở GTCC 1344/QĐ-GT

ngày 24/4/2003

23 Thiết kế mẫu bó vỉa, vỉa hè, bồn cây xanh cây của Sở GTVT 1762/QĐ-SGTVT -18/6/2009
24 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 33:2011 BTTTT
25 Mạng viễn thông – ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – yêu cầu kỹ thuật TCVN 8699:2011
25 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33-2006
26 Quy hoạch phát triển điện lực TPHCM giai đoạn đến 2015 có xét tới 2020 của Bộ Công Thương QĐ số 6493/QĐ-BCT, 09/12/2010

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời