Quy định, Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu cơ bản : Cát, Xi măng, đá dăm, thép..

Tần suất lấy lấy mẫu vật liệu

Khi triển khai thi công hoặc nhập vật tư vào công trường, việc lấy mẫu thí nghiệm vật liệu là rất quan trọng. Việc nghiệm thu vật liệu xây dựng trước khi sử dụng phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về quản lý chất lượng công trình. Để đảm bảo chất lượng vật liệu, cần lấy mẫu đầu vào và đưa vào phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu cầu trước khi được chấp thuận sử dụng.

Ngoài ra, trong suốt quá trình thi công, việc liên tục lấy mẫu thí nghiệm cũng rất quan trọng. Khi sản lượng thi công đạt đến một khối lượng nhất định (tuỳ thuộc vào các hạng mục và khối lượng thi công

Bảng tra Excel đầy đủ các vật liệu trong xây dựng update 2024

File excel tra về tần suất quy cách lấy mẫu

Quy trình lấy mẫu thí nghiệm vật liệu

  • Lấy mẫu đầu vào trước khi vật tư được đưa vào công trường.
  • Đưa mẫu đến phòng thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu cầu.
  • Chấp thuận vật liệu khi các chỉ tiêu đạt yêu cầu.

 Liên tục lấy mẫu thí nghiệm trong suốt quá trình thi công

  • Lấy mẫu theo tần suất khối lượng thực hiện.
  • Sản lượng thi công đạt đến một khối lượng nhất định thì bắt buộc phải lấy mẫu thường xuyên để thí nghiệm theo quy định.

một số thông tin cơ bản về tần suất của các vật liêu:

Vật liệu Tiêu chuẩn áp dụng Tần suất lấy mẫu Quy cách lấy mẫu

Cát đổ bê tông, cát xây trát

TCVN 7570:2006 200 m3/mẫu 30 kg

Đá dăm, sỏi (dùng chế tạo bê tông)

TCVN 7570:2006 350 m3/mẫu 50-100 kg, tùy theo cỡ đá

Đá nguyên khai (dùng để sản xuất đá dăm)

TCVN 7570:2006 01 mỏ nguồn/ 1 mẫu hoặc khi thay đổi địa tầng 3 viên mẫu đá hộc (không nứt, om trong quá trình khai thác)

Xi măng

TCVN 6260:2009; TCVN 2682:2009; TCVN 6260-1995; TCVN 6282-2009; TCVN 6260-2009 50 tấn/ 1 mẫu 20 kg

Sắt cốt bê tông (thép hình + tấm)

TCVN 197:2014; TCVN 198:2008 20 tấn/ tổ mẫu TN các chỉ tiêu cường độ kéo, uốn, độ giãn dài

Sắt cốt bê tông (thép tròn)

TCVN 197:2014; TCVN 198:2008 30 tấn/ tổ mẫu TN các chỉ tiêu cường độ kéo, uốn, độ giãn dài

1 số vật khác như:

Nước trộn vữa bê tông:

Phụ gia bê tông:

Bentonie

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời