Quản Lý thép và khống chế thép không hao hụt trong thi công

Quản lý thép và khống chế thép không hao hụt trong thi công là công việc của QS trên công trường , ngoài đơn thuần quản lý thép nó còn Là cách Vạch ra tiến độ Vận chuyển Vật liệu tới công trường để đáp ứng tiến độ thi công , Đòi hỏi cân bằng chỗ chứa vật tư và cân bằng vật tư Với tiến độ thanh toán của công trường. Có rất nhiều cách làm khác nhau và đây là cách làm của mình . Còn bạn thì sao hãy chia sẽ cùng bọn mình nha

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm