Phương pháp đo bóc tách khối lượng

Phương pháp đo tách khối lượng để lập dự toán, Phương pháp cơ bản dự theo sự logic và trình tự khi đối mặt với từng dự án bạn sẽ có sự áp dụng.

[embeddoc url=”https://app.box.com/s/884xbvcfxtrs3nvh7ad6t85urw59ouna” viewer=”box” boxtheme=”dark”]

link download cho bạn nào cần: https://app.box.com/s/884xbvcfxtrs3nvh7ad6t85urw59ouna

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời