Lisp chia Dim trong CAD giống Revit

Lisp chia Dim trong CAD sẽ giúp các bạn có thể chia Dim tổng thành các Dim nhỏ hơn giống như phần mềm Revit đã làm được.

Link tải lisp chia Dim trong CAD

Cách dùng:

Bước 1:  Load lisp vào CAD

Bước 2: Commad: CHD

Bước 3: Chọn Dim cần chia

Bước 4: Chọn điểm giữa cần chia

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời