[Kinh nghiệm] hàm lượng thép trong bê tông

Nhiều dự án công trình, yêu cầu báo thầu  thường cho tỷ lệ chung chung để tính toán , Kscongtrinh.com đã tổng hợp các tỷ lệ Hàm lượng thép trong bê tông để cho các bạn theo dõi và tính toán hợp lý khối lượng

Bạn tham khảo cái tỷ lệ này nhé:
– CT móng cột: fi<=10: 20kg;fi<=18:50kg;fi>18:30kg/m3BT
– CT dầm móng: fi<=10: 25kg;fi<=18:120kg/m3BT
– CT cột: fi<=10: 30kg;fi<=18:60kg;fi>18:75kg/m3BT
– CT dầm: fi<=10: 30kg;fi<=18:85kg;fi>18:50kg/m3BT
– CT sàn: fi<=10: 90kg/m3BT
– CT lanh tô: fi<=10: 80kg/m3BT
– CT cầu thang: fi<=10: 75kg;fi<=18:45kg/m3BT
Chúc bạn thành công!

Tỷ lệ thép không phân biệt D>18,D<18 hayD =18 mà là tỷ lệ chung toàn khối lượng thép trên tổng trọng lượng bê tông của hạng mục.

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời