Hướng dẫn sử dụng Word 2013 từng bước cơ bản

This video will show you how easy to use Microsoft Word 2013. You could use it effectively for your work in 16 minutes.

Video sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Microsoft Word 2013 một cách dễ dàng và đơn giản nhất. Các bạn sẽ sử dụng hiệu quả Microsoft Word 2013 cho công việc của mình trong 16 phút.

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm