Hiểu Rõ hơn Về thông Tư 01/2015/TT-BXD tính lương nhân công

Hiểu Rõ hơn Về thông Tư 01/2015/TT-BXD tính lương nhân công

Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng ban hành về lương nhân công xây dựng đã khiến không ít các đồng nghiệp, đơn vị Phân vân. Vậy thực chất ra sao? Có ảnh hưởng gì không?
Mình khẳng định, những đồng nghiệp nào lăn tăn như ở trên là hoàn toàn chưa hiểu gì về nội dung Thông tư 01 cả.
Mình chia sẻ bản chất gốc NGUYÊN TẮC – NGUYÊN LÝ – TINH THẦN của thông tư 01 như sau (còn câu cú, quy định cụ thể các bạn đọc lại toàn vẹn Thông tư 01 từ đầu đến cuối sẽ NGỘ RÕ những điều mình chia sẻ dưới đây):
1. Đối tượng áp dụng Thông tư này:
Đối tượng áp dụng của Thông tư này là toàn bộ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các dự án (DA) sử dụng vốn nhà nước, trong đó bao gồm cả những DA thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2. Nguyên tắc căn bản cũng như phương pháp xác định đơn giá nhân công
Việc áp dụng Thông tư cần bảo đảm các nguyên tắc cơ bản quy định tại Điều 3 của Thông tư và phù hợp Nghị định Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như:
– đơn giá nhân công xây dựng được xác định phải phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc công nhân (7 cấp bậc thợ) trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng vùng của địa phương (nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định); phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác.

3. Mức lương công bố trong phụ lục của Thông tư chỉ để tham khảo:
Tại Khoản 1, Điều 5 thông tư này yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công để công bố làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Như vậy, mỗi tỉnh buộc phải có trách nhiệm điều tra giá nhân công trên địa bàn tỉnh theo từng vùng (4 vùng). Sau khi có các kết quả điều tra, tính được đơn giá nhân công riêng của tỉnh, nếu thấy đơn giá nhân công điều tra được phù hợp với mức lương công bố trong Thông tư này thì có thể áp dụng mức lương công bố của Thông tư, nếu kết quả điều tra đơn giá nhân công khác với mức lương công bố trong Thông tư này thì phải công bố đơn giá nhân công theo kết quả điều tra.
4. Bản chất của Thông tư 01: chỉ  hướng dẫn nguyên tắc tính và phương pháp tính đơn giá nhân công. Còn UBND tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn, thường là Sở Xây dựng, chủ trì công tác điều tra và xác định đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường địa bàn tỉnh, sau đó lấy kết quả bình quân để công bố.
5. Nhiều người cho rằng, cách tính theo Thông tư này làm giảm chi phí nhân công đến 25% so với cách tính trước đây:
Hiểu vậy là sai.
Lý do: Bản chất là
Theo Luật Xây dựng mới ban hành và các Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí của công trình nào cũng phải tính đúng, tính đủphù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.
==> Còn việc chi phí giảm hay không giảm so với cách tính trước đây, chưa thể khẳng định được. Có thể vì cách tính chưa đúng. Hơn nữa, giá thị trường lên xuống, biến động là bình thường. Quan trọng nhất là phải xác định giá phù hợp với mặt bằng giá thị trường xây dựng.

@nguồn sưu tầm

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời