Các bản vẽ CAD Mẫu hố ga gia cố cừ tràm theo Sở GTVT

Xin gửi tới các bạn thư viện : Các bản vẽ CAD Mẫu hố ga gia cố cừ tràm theo Sở GTVT 

Các bản vẽ định hình hầm ga theo định hình SGTVT móng gia cố cừ tràm 25 cây/m2 áp dụng cho các khẩu độ cống như sau:
– Khẩu độ D400, chiều cao H = 1.0m – 1.5m.
– Khẩu độ D400, chiều cao H = 1.5m – 2.0m.
– Khẩu độ D400, chiều cao H = 2.0m – 2.5m.
– Khẩu độ D400, chiều cao H = 2.5m – 3.0m.
– Khẩu độ D600, D1000, D1200, D1500, D2000.
*. Ghi chú:
Khi áp dụng kiểu hầm ga thì chú ý đến miệng thu nước. Nếu miệng thu nước phù hợp với bản vẽ thì không cần chỉnh sửa, nếu bản vẽ có khác thì cần chỉnh sửa lại hoặc bổ sung thêm bản vẽ định hình miêng thu nước hầm ga (trong thư viện).

Download

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời