Bored pile construction sequence (Công nghệ thi công cọc khoan nhồi)

This video will show you all about the Bored pile construction sequence step by step. You can pick up the first idea about real Bored pile construction.

(Video thể hiện toàn bộ quá trình thi công cọc khoan nhồi. Nó sẽ mang tới các bạn một cái nhìn đầu tiên về thực tế công nghệ thi công cọc khoan nhồi)

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời