Thiết lập tạo file mẫu Template

Sau khi hiệu chỉnh Text style – Dimstyle – Units – Tablestyle – Layer. Ta tiến hành thiết lập thành file mẫu

BƯỚC 1: Ta Save file vừa hiệu chỉnh sẽ hiện ra bảng thông báo như sau

template


BƯỚC 2: Chọn lưu file thành đuôi .dwt => Tiếp theo đặt tên file mẫu => chọn Save

template1

 

BƯỚC 3: khi save hiên ra bảng thông báo dưới:

  • Mục Description: Đây là phần ghi chú
  • Measurement: Chọn kiểu đơn vị Metric
  • New Layer Notification:

     

    • Save all layers as unreconciled: Lưu tất cả các layer sau không chỉnh sửa được
    • Save all layers as reconciled: Lưu tất cả các layer sau có chỉnh sửa được (nên chọn)

template2

 

BƯỚC 4: Đưa file template mẫu đã tạo vào autocad để mỗi lần mở autocad lên ta luôn có file template đã chỉnh sửa sẵn để tiến hành vẽ ngay. Để thực hiện việc này ta làm như sau: mở hộp thoại options=>chọn tab files=>kích đúp vào Template settings=>kích đúp chọn Default Template File Name for QNEW=> kích đúp vào none (hoặc chọn none rồi kích vào Browse góc trên phía bên phải) và tìm đến đường dẫn chứa file template vừa tạo chọn open rồi apply=>ok. Sau khi thực hiện các bước này các bạn mở 1 bản vẽ mẫu lên và xem các thiết lập đã có hết theo file template đã tạo. 

template3 template4 template5 template6 template7

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm