Dòng lịch sử ra đời phần mềm Autocad

Autodesk lần đầu tiên ra mắt AutoCAD vào tháng 12 năm 1982, với phiên bản 1.0 (Release 1) trên hệ điều hành DOS và tiếp tục một xu hướng ra mặt một phiên bản mới thình thoảng trong vòng 1 – 3 năm mãi cho đến R2004, khi nó chuyển sang đều đặng hơn, mỗi năm một phiên bản. 1 thay đổi lớn xảy ra với phiên bản R12 và R13, khi AutoCAD chuyển sang hệ điều hành Windows và hỗ trợ cho UNIX, DOS và Mac đã bị xóa bổ. R12 và R13 là phiên bản chuyển tiếp. Với 2 hệ điều hành DOS và Windows đều được hỗ trợ. Không phải đến phiên bản R14 AutoCAD mới lấy lại chổ đứng, như là sự gia tăng đột ngột về doanh số.

Version 1.0 (Release 1), December 1982.
Version 1.2 (Release 2), April 1983.
Version 1.3 (Release 3), August 1983.
Version 1.4 (Release 4), October 1983.
Version 2.0 (Release 5), October 1984.
Version 2.1 (Release 6), May 1985.
Version 2.5 (Release 7), June 1986.
Version 2.6 (Release 8), April 1987.
Release 9, September 1987.

lich-su-autocad


Release 10, October 1988.
Release 11, October 1990.
Release 12, June 1992 (last release for Apple Macintosh until 2011).
Release 13, November 1994 (last release for UNIX, MS-DOS, and Windows 3.11).
Release 14, February 1997.
AutoCAD 2000 (R15.0), March 1999.
AutoCAD 2000i (R15.1), July 2000.
AutoCAD 2002 (R15.6), June 2001.
AutoCAD 2004 (R16.0), March 2003.
AutoCAD 2005 (R16.1), March 2004.
AutoCAD 2006 (R16.2), March 2005.
AutoCAD 2007 (R17.0), March 2006.
AutoCAD 2008 (R17.1), March 2007.
AutoCAD 2009 (R17.2), March 2008.
AutoCAD 2010 (R17.3), March 2009.
AutoCAD 2011 (R17.4), March 2010.
AutoCAD 2012 (R17.5), March 2011.
AutoCAD 2013 (R17.6), March 2012.
AutoCAD 2014 (R17.7), March 2013.
AutoCAD 2015 (R17.8), March 2014.
AutoCAD 2016 (R17.9), March 2015
AutoCAD 2017 (R17.10), March 2016 (anticipated).

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm