Xử lý số liệu đếm xe để tính toán lựa chọn Eyc cho thiết kế kết cấu áo đường và bảng tính áo đường

  • Xử lý số liệu đếm xe thực tế. quy đổi ra trục tiêu chuẩn thiết kế, lựa chọn Eyc để tính toán kết cấu áo đường.
  • Bảng tính áo đường mềm.

 

Xử lý số liệu đếm xe để tính toán lựa chọn Eyc cho thiết kế kết cấu áo đường ơ

Link dowload:

Download

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời