AutoCAD 360 Ứng dụng Xem Cad Trên Di động nhanh và tối ưu

download

AutoCAD 360 – Ứng dụng chính thức Autocad hữu dụng dùng cho kỹ sư có thể xem trực tiếp bản vẽ định DWG trên di động ,bạn có thể sáng tạo chỉnh sửa hoặc đo kích thước trên thiết bị di động ( Smart Phone, Ipad, Tablet…) bạn có thể share bản vẽ cho người bạn muốn chia sẽ . Tôi tin là ứng dụng này có thể giúp ích rất nhiều khi bạn ở trên công trường.

 Free Pro trial for new users with absolutely no obligation ( Phiên bản Miễn Phí Cho người Dùng )
• Open and view your DWG files ( mở đọc bản vẽ )
• Measure accurately while on site ( đo kích thước )
• View a drawing’s coordinates ( xem tọa độ )
• Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing( xử dụng điều hướng và phóng to thu nhỏ )
• Work offline and sync your changes once back online ( làm việc ngoại tuyến đồng bộ dữ liệu khi làm có mạng)
• External cloud storage connectivity – View drawings from Google Drive, Dropbox, OneDrive, and more ( có thể sử dụng tài nguyên từ các dịch vụ đám mây lưu trữ ngoài )
• Use GPS to orient yourself within a drawing ( Xác định GPS trong bản vẽ )
• Improve communication by adding comments and images and invite responses using the Design Feed ( Cải thiện cho phép ghi chú và Mời những người tham gia vào bản vẽ bạn chia sẽ)
• Share your designs with others directly from mobile ( Chia sẽ tài nguyên trực tiếp trên mobile )
• Plot designs to PDF or DWF and share them via email ( In PDF hoặc DWF và có thể gửi qua email )
• Use the free companion web app to easily access drawings from web browsers ( Sử dụng truy cập dữ liệu bằng trình duyệt web từ xa)

sc552x414 screen696x696impact-designs-video-thumb-972x520

Link Download AppStore For Iphone , Ipad : https://itunes.apple.com/nz/app/autocad-360/id393149734?mt=8

Link Download Cho thiết bị Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.autocadws&hl=vi

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm