Tổng diện tích và hiệu diện tích với lênh aa (area)

Lệnh tính diện tích trong autocad

Tổng diện tích và hiệu diện tích với lênh aa (area)

Lệnh aa (area) mình thấy rất hữu dụng trong việc tính diện tích trong CAD, dùng để tính diện tích bất kỳ 1 hình. Đôi khi chúng ta cần tính hiệu diệu tích của 2 vùng chồng lấn , chúng ta hãy tận dụng lệnh aa bạn sẽ thấy được công dụng của nó.

hoặc sử dụng lệnh từ thanh công cụ new-picture-4

Lệnh tính diện tích trong cad bạn đã thực sự hiểu hết công dụng của nó chưa?

hãy tìm hiêu hết các option khi dùng lệnh aa trong cad nhé. bạn hãy xem hướng dẫn dưới đây và các tùy chọn giúp bạn có tính năng tính diện tích hoặc trừ diện tích các đối tượng bạn cần

Khi đánh lệnh aa có những option sau :

  • A <enter> for the “Add area” option.( thêm khi vực tính diện tích)
  • O <enter> to select the polyline that outlines the room.( chọn đối tượng )
  • Select the outline of the room. Notice that the are turns GREEN. This means that you are “adding” areas. You can continue to add areas like a running total of all of the areas. ( khi chọn đối tượng sẽ thông báo vùng xanh bạn đã thêm đôi tượng và bạn có muốn add thêm đối tượn thì nó sẽ tính tổng diện tích )
  • <enter> to accept this as our main area.
  • S <enter> to “Subtract area” ( trừ diện tích )
  • O <enter> to select the polylines that outline the columns in the middle of the room. ( thêm đối tượng )
  • Select the polylines of the room. Notice that while in the “Subtract area” mode, that the objects that you select turn RED. This lets you know that you are in fact subtracting areas from the running total. ( Việc bạn chọn trừ diện tích và nó sẽ báo khu vực trừ diện tích là màu đỏ )
  • <enter> to end the subtract mode ( enter để trừ diện tích )
    bạn xem hình để hiểu rõ nhé

area-minus-columns

Đọc Tiếp tìm hiểu về Autocad:

[hot download] Chia sẽ bộ lisp CAD hữu dụng cho kỹ sư

[chia sẽ] Mẹo Giúp Cad chạy hơn, mượt hơn với máy cấu hình thấp

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời