Thuyết minh Thiết kế đường Tạm và dự toán

Vấn đề thiết kế đường tạm để thi công là 1 công tác nhỏ trong xây dựng .

Chia sẽ cho anh em file mẫu :

1) Giải pháp thiết kế đường tạm : Linkdown 1  linkdown 2 ( link dự phòng )

2) Dự toán Đường Tạm : Linkdown 1  linkdown 2 ( Link dự phòng )

Sẽ upadte biện pháp thi công đường tạm sớm nhất!

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời