Thuyết minh biện pháp thi công Hạ tầng

Thuyết minh biện pháp thi công hạ tầng

Các hạng mục thi công hạ tầng

  1. Đường Giao thông
  2. Thoát nước mưa
  3. Thoát nước Thải
  4. Chiếu sáng
  5. Thông tin liên lạc

File word thuyết minh phục Công tác lập biện pháp thi công.

Tải về free Thuyết Minh :

Download

Nếu Bạn Muốn File Bảng Vẽ Thi Công hạ tầng kỹ thuật Chất Lượng Thì Vào Link Sau:

Bản vẽ source cho thi công tổng hợp hạ tầng , đầy đủ.

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời