Thuyết minh biện pháp thi công Hạ tầng

Thuyết minh Biện Pháp Thi Công hạ tầng

Các hạng mục thi công hạ tầng

  1. Đường Giao thông
  2. Thoát nước mưa
  3. Thoát nước Thải
  4. Chiếu sáng
  5. Thông tin liên lạc

File word thuyết minh phục Công tác lập Biện Pháp Thi Công.

Download free Thuyết Minh : https://app.box.com/s/byyi7a4dzcdd0bmb4f2fexfhzqiohegx

DOWNLOAD Bản vẽ thi công hạ tầng chất lượng Cao Tại :

https://kscongtrinh.com/download-cong-trinh/ban-ve-source-cho-thi-cong-tong-hop-ha-tang-day-du-2/

 

Trả lời