Thuyết minh biện pháp thi công đường

Thuyết minh biện pháp thi công đường Thuộc dự án :

PROJECT:  THU BAY – KENH 14 BRIDGE CONSTRUCTION PROJECT

A/ Vị trí xây dựng dự án:

–   Dự án Thứ bảy –  Ngã Bát bắt đầu từ Km : 139+900 đến Km 170 + 900 nằm ven

biển thuộc Tĩnh Kiên Giang

B/ Qui mô xây dựng:

–   Tổng chiều dài tuyến L = 31 km và bao gồm 36 cầu lớn, nhỏ (Tổng chiều dài

L=1.542,05m)

–   Cấp hạng đường : Đường cấp III.

–   Cấp kỹ thuật : Cấp 80 (tốc độ thiết kế : v=80km/h)

–   Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cọc tiêu, biển báo.

–   Kết cấu mặt đường : 48cm

[sociallocker id=4972] https://app.box.com/s/rj371u7oobozl4nzxt2xkeisn8ddu9qd[/sociallocker]

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời