Thông tin thanh toán chuyển khoản

Website cung cấp giải pháp thanh toán tự động sau khi khách hàng đặt hàng thành công có thể quyét QR code chuyển khoản hoặc điền thông tin chuyển khoản theo số tài khoản sau:

Ngân Hàng MB bank

Tên : Đỗ Thị Tuyết Vân

STK: 0913642029

Nội Dung Chuyển Khoản: KS+mã đơn hàng ( khi đặt hàng sẽ có mã ) Ví dụ : KS8223 , Hệ thống kích hoạt thanh toán tự động sau khi quý khách thanh toán thành công

Đối với khách hàng lẽ có thể chuyển khoản theo thông tin:

Ngân Hàng MB bank

Tên : Đỗ Thị Tuyết Vân

STK: 0913642029

Nội dung chuyển khoản: số điện thoại quý khách hàng

-> Sau khi thanh toán quý khách liên hệ zalo để kích hoạt download file đơn hàng.