[Share] File Excel Tính Toán Khối Lượng Bê Tông

Share file excel quản lý tính toán khối lượng đổ bê tông. Tuy việc tính toán khối lượng đổ bê tông rất đơn giản. Nhưng quản lý khoa học và tiện việc thống kê thì anh em cũng nên tham khảo.

File excel bao gồm các sheet trang tính như:

  • Bảng tính khối lượng phần ngầm
  • Bảng tính khối lượng cột
  • Bảng tính khối lượng bê tông, cốp pha dầm
  • Bảng tính khối lượng bê tông, cốp pha sàn
  • Bảng tính khối tường xây
  • Bảng tính khối lượng lanh tô,thang
  • …………….Bảng tính khối lượng phần ngầm

anh em tải miễn phí ở đây:

Download

trang web tặng miễn phí nâng cấp google drive không giới hạn cho anh em, bạn nào quan tâm có thể xem và đăng ký link sau:

Tặng Mở google drive không giới hạn dung lượng cho member kscongtrinh

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời