Quy cách lấy mẫu, khối lượng lấy mẫu vật tư

Lấy mẫu vật tư như thế nào là đúng ?

LẤY BAO NHIÊU MẪU ĐỂ THÍ NGHIỆM, KHỐI LƯỢNG MẪU, QUY CÁCH MẪU … và CĂN CỨ vào Quy chuẩn, tiêu chuẩn nào?
– Đây là các câu hỏi thường gặp đối với anh em kỹ sư giám sát, kỹ thuật ở hiện trường, công trình, Chủ đầu tư (Ban QLDA).
FILE đính kèm là bảng tổng hợp CHI TIẾT CÁC VẬT TƯ PHẢI LẤY MẪU, THÍ NGHIỆM VÀ CÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG từ thi công Thô đến Hoàn thiện, dây điện, và mô tả đầy đủ các căn cứ, để tham khảo.

Gửi anh quy định về lấy mẫu theo QCVN 16:2019/BXD

Tải Quy Chuẩn Sau ở Đây :

Download

 

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời