Phần trắc nghiệm Pháp Luật Chung khi thi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần thi trắc nghiệm Pháp luật chung cho những bạn đang muốn lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng bao gồm:

a) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng (giám sát công tác khảo sát xây dựng):

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình.

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công tác xây dựng và hoàn thiện:

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng giao thông.

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình cấp thoát nước.

[embeddoc url=”https://app.box.com/s/2u3bc7ys8th9x0py7lt710gaww7hc40j” viewer=”box” boxtheme=”dark”]

Download file : https://app.box.com/s/2u3bc7ys8th9x0py7lt710gaww7hc40j

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời