Kỹ sư Update TCCS Áo đường mềm 38-2022

Ngày 12/5/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định số 2243/QĐ-TCĐBVN về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

Phạm vi áp dụng như sau:

– Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế cấu tạp kết cấu nền mặt đường và phương pháp kiểm toán chiều dày các lớp vật liệu áo đường đối với kết cấu mặt đường mềm theo phương pháp cơ học.

– Tiêu chuẩn này áp dụng cho kết cấu áo đường mềm trên đường ô tô cao tốc, đường ô tô có cấp hạng thiết kế khác nhau, đường đô thị, đường ô tô chuyên dụng trong cả trường hợp áo đường làm mới và trường hợp nâng cấp, cải tạo áo đường cũ.

Nội dung TCCS 38:2022/TCĐBVN gồm 10 mục và 06 Phụ lục, cụ thể:

  1. Phạm vi áp dụng.
  2. Tài liệu viện dẫn.
  3. Thuật ngữ, định nghĩa.
  4. Quy định chung.
  5. Thiết kế cấu tạo kết cấu nền – mặt đường.
  6. Thiết kế thoát nước nền – mặt đường ô tô.
  7. Tải trọng thiết kế kết cấu nền – mặt đường mềm.
  8. Độ tin cậy trong thiết kế kết cấu áo đường mềm.
  9. Kiểm toán chiều dày các lớp kết cấu áo đường mềm.
  10. Thiết kế tăng cường, cải tạo áo đường cũ.

Phụ lục A (Quy định) Phương pháp xác định tham số giao thông trong thiết kế kết cấu áo đường mềm.

Phụ lục B (Tham khảo) Các thông số tính toán của nền đường.

Phụ lục C (Tham khảo) Xác định các đặc trưng tính toán của vật liệu các kết cấu áo đường.

Phụ lục D (Tham khảo) Các ví dụ tính toán.

Phụ lục E (Tham khảo) Biểu thức giải tích gần đúng tính mô đun đàn hồi Ech và ứng suất kéo uốn của hệ hai lớp.

Phụ lục F (Tham khảo) Bề dày tối thiểu của tầng mặt cấp cao A1.

Một số định nghĩa được nêu trong TCCS 38:2022/TCĐBVN:

– Kết cấu áo đường mềm (hay gọi là áo đường mềm) là kết cấu bao gồm nhiều lớp vật liệu với tầng mặt gồm các lớp làm bằng các vật liệu hạt, vật liệu hạt có xử lý bề mặt bằng nhựa đường hoặc hỗn hợp vật liệu hạt với nhựa đường, tầng móng gồm các lớp bằng vật liệu khác nhau đặt trên nền đất đã được cải thiện hoặc xử lý cơ học.

 – Kết cấu nền – mặt đường là tổng thể kết cấu áo đường và nền đất trong phạm vi khu vực tác dụng của nền đường. Thiết kế tổng thể nền – mặt đường là giải pháp thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường kết hợp cải thiện nền đất trong phạm vi khu vực tác dụng cảu nền đường, đặc biệt với phần trên cùng của nền đường, gọi là lớp đáy móng áo đường

Tải về

Download

Giám Sát thi công nền móng

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời