Khi là 1 Kỹ thuật hiện trường thi công bạn cần thực hiện ?

List một số công việc của 1 kỹ thuật thi công cần thực hiện khi ở hiện trường, nó như là 1 cuốn sổ tay kinh nghiệm thi công ghi chép những công việc tối ta cần làm , sao cho giải quyết công việc chu toàn nhất.

ps://Sổ tay này rất quý bấu cho những bạn mới ra trường còn bở ngỡ tìm hiểu công việc mình đang làm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KỸ THUẬT THI CÔNG
STTTÊN CÔNG VIỆC
Kỹ Thuật Thi Công
ICập Nhật
1Nghiên cứu hợp đồng
2Tìm hiểu hồ sơ đấu thầu
3Đọc và nghiên cứu dự toán
4Đọc và nghiên cứu bản vẽ
5Đọc và nghiên cứu specs của CĐT hoặc Tư vấn
6Khảo sát hiện trường thi công
7Nghiên cứu hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình và thủy văn.
8Khảo sát vùng miền
IIChuẩn bị
APhản hồi về khâu hồ sơ, thiết kế, …
1Đề xuất với BCH, BGĐ những thiếu xót, sai lệch trong dự toán công trình
2Làm việc với TVGS, TVTK, CĐT để điều chỉnh những sai sót của dự toán công trình (nếu có)
3Phát hiện và đề xuất với BCH, TVTK, TVGS và CĐT về những thiếu sót và bất hợp lý trong bản vẽ thiết kế
4Làm việc với TVGS, TVTK, CĐT để điều chỉnh những sai sót của bản vẽ công trình (nếu có)
5Đề xuất với BCH-BGĐ những thuận lợi và khó khăn đối với mặt bằng thi công
6Đề xuất với BCH, TVTK, TVGS những quy định, tiêu chuẩn trong Specs không thể áp dụng được trong dự án (nếu có)
7Đề xuất với BGĐ, BCH về những thuận lợi và khó khăn của yếu tố địa chất, thủy văn …
8Đề xuất với BGĐ, BCH về những yếu tố thuận lợi và khó khăn của vùng miền nơi thi công.
BBiện pháp thi công
1Lập biện pháp thi công tổng thể, theo từng hạng mục và theo từng giai đoạn
2Bàn bạc với BCH về những biện pháp, công nghệ thi công khó và phức tạp nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu.
3Đề xuất với BCH, BGĐ những biện pháp thi công tối ưu nhằm rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm vật tư.
4Biện pháp tổng mặt bằng thi công
5Lập biện pháp thi công phần lán trại, nhà chỉ huy,…
6Lập biện pháp thi công phần ngầm, biện phấp đóng cọc, khoan cọc, ép cọc, hệ chống đỡ….
7Lập biện pháp thi công móng, biện tháp thi công phần đà giằng.
8Lập biện pháp thi công phần móng cẩu tháp
9Lập biện pháp thi công phần bể nước, bể chứa, hố ga, …
10Lập biện pháp thi công phần cột , vách thang máy, vách cứng, …
11Lập biện pháp thi công phần dầm sàn, hộp kỹ thuật.
12Lập biện pháp thi công phần vì kèo , biện pháp thi công phần mái, …
13Lập biện pháp thi công phần xây tô
14Lập biện pháp thi công cầu thang, lan can , sê nô, lanh tô, …
15Lập biện pháp thi công phần ME
16Lập biện pháp thi công phần nền
17Lập biện pháp thi công phần hoàn thiện, (Sơn, đá mài, ốp lát, trang trí, …)
18Lập kế hoạch thi công phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
19Lập kế hoạch thi công hàng rào, an ninh, nhà bảo vệ, …
20Lập biện pháp an toàn trong thi công theo từng biện pháp thi công cụ thể.
21Chủ động làm việc với các thầu phụ đội khoán về các biện pháp thi công.
CKế hoạch thi công
1 Lập kế hoạch thi công tổng thể
2Lập tiến độ thi công tổng thể
3Lập tiến độ thi công chi tiết.
4Lập kế hoach vê nhân sự BCH, kế hoạch về nhân công.
5Lập kế hoạch thi công lán trại, nhà chỉ huy, …
6Lập kế hoạch thi công phần ngầm, biện phấp đóng cọc, khoan cọc, ép cọc, hệ chống đỡ….
7Lập kế hoạch thi công móng, biện tháp thi công phần đà giằng.
8Lập kế hoạch thi công phần móng cẩu tháp
9Lập kế hoạch thi công phần bể nước, bể chứa, hố ga, …
10Lập kế hoạch thi công phần cột , vách thang máy, vách cứng, …
11Lập kế hoạch thi công phần dầm sàn, hộp kỹ thuật.
12Lập kế hoạch thi công phần vì kèo , biện pháp thi công phần mái, …
13Lập kế hoạch thi công phần xây tô
14Lập kế hoạch thi công cầu thang, lan can , sê nô, lanh tô, …
15Lập kế hoạch thi công phần ME
16Lập kế hoạch thi công phần nền
17Lập kế hoạch thi công phần hoàn thiện, (Sơn, đá mài, ốp lát, trang trí, …)
18Lập kế hoạch thi công phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
19Lập kế hoạch thi công hàng rào, an ninh, nhà bảo vệ, …
20Lập kế hoạch thi công phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ dự án
21Lập kế hoạch huy động nhân lực phù hợp vói bảng tiến độ dự án đưa ra
22Chủ động làm việc với các thầu phụ đội khoán về kế hoạch huy động nhân sự và kế hoạch thi công
23Lập kế hoạch huy động máy móc, thiết bị và vật tư phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ được lập của dự án
DTổ chức hoạt động
1Phối hợp với BCH xây dựng và ban hành các quy định, quy trình trên công trường
2Phổ biến các quy định, quy phạm và quy trình trên công trình, CĐT, TVGS, …
3Nắm rõ quy trình lao động sản xuất của BCH, BGĐ ở công trường
4Nắm rõ các quy định, các nội quy của BCH, BGĐ để phổ biến cho thầu phụ và đội thi công
5Lập sơ đồ tổ chức được sự chấp thuận của TVGS, CĐT.
6Các quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng.
7Quyết định thành lập các nhân sự BCH công trường.
8Các quyết định thành lập tổ bảo vệ bảo vệ công trường.
9Thông báo các đơn vị liên quan về nhân sự về bộ máy nhân sự, sơ đồ tổ chức, ….
ETổng hợp giá thành sản xuất
1Tính toán khối lượng toàn công trình.
2Điều chỉnh định mức phù hợp theo từng hạng mục theo biện pháp thi công được lập.
3Đưa khối lượng vào định mức để tính khối lượng vật tư và thiết bị.
4Phân tích giá thành vật tư, thiết bị cho từng hạng mục theo biện pháp thi công được lập.
5Tính toán chi phí nhân công của từng hạng mục
6Xác định chủ trương điều chỉnh thiết kế
7Tổng hợp giá thành sản xuất của toàn dự án
IIIChuẩn bị thi công
ACông tác tạm
1Xây dựng văn phòng BCH, lán trại công nhân, nhà vệ sinh…
2Xây dựng các kho, bãi
3Xây dựng cổng, nhà bảo vệ
4Xây dựng hàng rào tạm
5Thiết lập đường điện công nghiệp và điện sinh hoạt
6Thiết lập đường nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt
7Triển khai làm đường tạm phục vụ cho thi công
8Lắp dựng các bảng hiệu, biển báo, …
BBố trí công trình
1Chọn điểm để gởi cao độ, tọa độ cố định trong quá trình xây dựng.
2Triển khai vị trí và cao độ các điểm mốc khống chế.
3Lập sơ đồ bố trí các mốc của lưới khống chế
4Kiểm tra và lập biên bản xác nhận các cọc mốc khống chế.
5Định vị công trình
6Lập lưới bố trí trục công trình
CLắp đặt các thiết bị cố định phục vụ thi công
1Xác định các vị trí lắp đặt các thiết bị cố định.
2Thiết kế, thi công hệ móng để  đỡ thiết bị.
3Triển khai  lắp đặt thiết bị.
4Kiểm định chất lượng thiết bị cố định
IVTổ chức thực hiện thi công
ADetail.
1Shop bản vẽ, Detail sắt để phục vụ gia công.
2Shop bản vẽ, Detail coffa để phục vụ gia công.
3Detail hệ thống điện nước
4Shop bản vẽ ốp lát, đá mài.
5Shop bản vẽ nhôm kính.
6Shop bản vẽ tôn ,vì kèo thép.
7Shop bản vẽ lan can cầu thang.
8Shop bản vẽ lợp mái tôn
BKế  hoạch chi tiết.
1Lập kế hoạch thi công tuần, ngày.
2Kế hoạch nhân sự theo tuần, ngày.
3Lập kế hoạch công nhân theo tuần, ngày.
4Lập kế hoạch nhập vật tư theo tuần, ngày.
5Lập kế hoạch nhập thiết bị theo tuần, ngày.
CTriển khai thi công.
1Đo Trắc đạt, xác định tim trục, vị trí các hố móng
2Đo Trắc đạt, xác định vị trí, cao độ cột, sàn
3Cung cấp bản vẽ thi công, yêu cầu kỹ thuật cho thầu phụ.
4Cung cấp đày đủ các bản vẽ thi công phát sinh
5Bố trí mặt bằng thi công, vị trí tập kết, gia công vật tư cho thầu phụ
6Cung cấp thiết bị thi công, hướng dẫn sự dụng, yêu cầu và quy cách, quy chế sử dụng, cho thầu phụ
7Hướng dẫn biện pháp thi công đào hố móng
8Triển khai biện pháp thi công cốt thép, coppha móng
9Triển khai biện pháp thi công đổ bê tông móng (Đổ, đầm,… Bê tông)
10Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tông móng sau khi đổ.
11Hướng dẫn biện pháp thi công cốt thép, coppha đà kiếng
12Triển khai biện pháp thi công đổ bê tông đà kiềng (Đổ, đầm,… Bê tông)
13Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tông đà kiếng
14Hướng dẫn biện pháp thi công cốt thép, coppha sàn
15Triển khai biện pháp thi công đổ bê tông sàn (Đổ, đầm,… Bê tông)
16Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tông sàn
17Hướng dẫn biện pháp thi công cốt thép, coppha cột
18Triển khai biện pháp thi công đổ bê tông cột (Đổ, đầm,… Bê tông)
19Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tông cột
20Triển khai biện pháp, yêu cầu an toàn lao động cho tất cả các hạng mục.
DGiám sát quá trình thi công.
1Giám sát chất lượng vật tư đầu vào (đúng nhà sản xuất, kích thước, chủng loại, …)
2Bám sát quá trình thi công, giám sát thi công theo đúng kích thước bản vẽ.
3Giám sát chất lượng thi công của thầu phụ
4Giám sát khối lượng thi công
5Giám sát tiến độ thực hiện.
6Giám sát chất lượng thiết bị thi công trên công trình.
7Giám sát vệ sinh ở công trường.
8Giám sát an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.
9Giám sát quá trình bảo dưỡng thành phảm sau khi thi công
10Giám sát các chuyển vị bất lợi nếu có.
ENghiệm thu.
1Nghiệm thu nội bộ (CHT kết hợp với cán bộ KTTC nghiệp thu nội bộ các công tác đã xong).
2Nghiệm thu công viêc với TVGS, CĐT, nghiệm thu tổng quát để bàn giao cho chủ đầu tư.
VAn toàn lao động
1Bố trí hệ thống các nhãn-biển báo an toàn nhằm cảnh báo các mối nguy hiểm, chỉ ra những nơi không an toàn.
2Thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công, trong đó phải thể hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ.
3Hướng dẫn người lao động các biện pháp để đảm bảo an toàn.
4Thứ 2 đầu tuần tổ chức huấn luyện và phổ biến các quy định về an toàn cho người lao động.
5Tuyệt đối tuân thủ các quy định kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng.
6Thường xuyên nhắc nhở công nhân mặc đồ bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn.
7Đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo, đảm bảo an toàn đối với máy, thiết bị nâng hạ, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn phù hợp với quy mô, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn lao động của công trường theo quy định.
8Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.
9Kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của thầu phụ.
10Dừng thi công và yêu cầu nhà thầu phụ khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng và có chế tài xử phạt trong hợp đồng nếu để xảy ra mất an toàn.
11Phải duy trì thường xuyên việc hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình.
12Báo cáo thường xuyên về tình hình an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định.
13Thực hiện đầy đủ và kịp thời những biện pháp an toàn chung.
14Công trường phải có sổ nhật ký an toàn lao động và ghi đầy đủ tình hình sự cố, tai nạn, biện pháp khắc phục và xử lí trong quá trình thi công.
15Trên công trường xây dựng, mọi vị trí làm việc đều phải giữ gọn gàng, ngăn nắp. Các thiết bị, dụng cụ luôn phải đặt đúng nơi quy định. Các chất thải, vật liệu thừa phải được thu dọn thường xuyên.
16Phải có giải pháp chuyển vật liệu thừa, vật liệu thải từ trên cao (trên 3 m) xuống. Không được đổ vật liệu thừa, vật liệu thải từ trên cao xuống khi khu bên dưới chưa rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới.
17Người lao động làm việc trên cao và dưới hầm sâu phải có túi đựng dụng cụ đồ nghề. Không được thả, ném các loại vật liệu, dụng cụ, đồ nghề trên cao xuống.
VIHồ sơ
1 Nắm được hợp đồng chính thức được ký kết giữa các bên liên quan công trình.
2Giữ liên lạc với người làm thanh toán của đơn vị Chủ đầu tư, nhanh chóng thống nhất các loại biên bản mẫu (có mẫu duyệt) bao gồm: Biên bản nghiệm thu, mẫu nhật ký, lấy mẫu vật tư, thí nghiệm… (thống nhất mẫu bằng cách ký xác nhận vào mẫu biên bản).
3 Nắm được bản vẽ đã phê duyệt, dự toán đầu vào và lên danh mục công tác phát sinh (nêu rõ nguyên nhân), đưa ra hướng giải quyết.
4 Theo dõi biên bản ký, các biên bản cần có thông qua list cho từng đầu mục và công việc.
5Bố trí các cặp file hồ sơ, danh mục đầy đủ tạo điều kiện cho các bộ phận khác tham chiếu hoặc tham khảo. Tạo điều kiện trong quá trình bàn giao công tác và nắm bắt hồ sơ cho người tiếp nhận.
6Sau khi tính toán khối lượng thanh toán đối chiếu với khối lượng của kỹ thuật hiện trường nhằm tránh sai sót.
7Kết hợp với cán bộ kỹ thuật hiện trường để nắm giữ các phát sinh mới trong quá trình thi công tạo điều kiện chủ động trong công tác thanh quyết toán. Lưu trữ bản vẽ đã phê duyệt dùng thi công (bản gốc) và bản vẽ thay đổi thiết kế được phê duyệt (bản gốc) trong quá trình thi công.
8Cập nhật các thông tư nghị định, công văn nhà nước có liên quan đến thanh toán công trình.
9Trao đổi với chỉ huy phần công việc liên quan ngoài khả năng của mình.
VIITrắc đạc
ALập lưới khống chế bằng và độ cao phục vụ bố trí chi tiết các cấu kiện ra thực tế hiện trường
1Nghiên cứu các hồ sơ liên quan về nhiệm vụ của công tác trắc đạc và yêu cầu độ chính xác cần thiết đối với việc bố trí công trình
2Nghiên cứu tổng mặt bằng công trình để chọn các vị trí các điểm khống chế sao cho được thuận lợi trong quá trình sử dụng và được ổn định trong suốt quá trình thi công xây lắp và sửa chữa sau này;
3Triển khai vị trí và cao độ các điểm mốc khống chế;
4Lập sơ đồ bố trí các mốc của lưới khống chế;
5Kiểm tra và lập biên bản xác nhận các cọc móc khống chế.
BBố trí công trình:
1Định vị công trình;
2Lập lưới bố trí trục công trình
3Chuyển trục công trình ra thực địa và giác móng công trình
4Bố trí chi tiết các trục dọc và các trục ngang của các hạng mục công trình
5Bố trí các trục phụ công trình từ các trục chính
6Kiểm tra độ chính xác của các công tác bố trí công trình dựa vào các điểm mốc cơ sở
CKiểm tra các cấu kiện
1Kiểm tra lại tim trục
2Kiểm tra độ thẳng đứng
3Kiểm tra kích thước hình học
4Kiểm tra cao độ
DĐo vẽ hoàn công
1Kiểm tra vị trí của các hạng mục, các kết cấu riêng biệt và hệ thống kỹ thuật so với các tham số trong hồ sơ thiết kế
2Đo vẽ hoàn công hệ thống kỹ thuật ngầm (thực hiện trước khi lấp).
3Đo vẽ hoàn công vị trí mặt bằng, độ cao, kích thước hình học của các hạng mục, các kết cấu sau khi đã hoàn thành giai đoạn lắp ráp
EĐo lún và đo chuyển vị ngang của công trình
1Lập đề cương hoặc phương án kỹ thuật;
2Lựa chọn thiết kế cấu tạo các loại mốc chuẩn và mốc quan trắc
3Phân bố vị trí đặt mốc cơ sở mặt bằng và độ cao;
4Gắn các mốc đo lún hoặc đo chuyển dịch cho nhà và công trình;
5Sử dụng máy đo các giá trị độ lún, độ chuyển dịch ngang và độ nghiêng;
6Tính toán sử lý số liệu và phân tích kết quả đo.
VIIIThanh toán-quyết toán
1Làm hồ sơ thanh toán khối lượng cho tổ đội dựa vào khối lượng công việc và biên bản nghiệm thu công viêc
2Làm hồ sơ thanh toán khối lượng theo hạng mục, khối lượng công việc hoàn thành và theo từng giai đoạn với CĐT
IXKiểm soát chất lượng thiết bị vật tư
1Giám sát, thường trực theo dõi chất lượng của dụng cụ thi công.
2Đưa ra các đề xuất với BCH điều chỉnh(nếu có vấn đề hư hỏng, lãng phí dụng cụ) để thi công đạt hiệu quả
3Giám sát chất lượng thầu phụ sử dụng hiểu quả vật tư
4Đưa ra các đề xuất với BCH điều chỉnh kịp thời( nếu có lãng phí, thiết hụt .. Vật tư) để đạt hiệu quả tối ưu cho các hạng mục

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Phong Cách Kỹ sư

Leave a Reply